TM System förstärker sin marknadsposition
Ny produkt som rengör valsar och viror under full drift

TM System AB startades 1992 av Hans Torlén tillsammans med hans finska kollega Jouko J. Salmela. Företaget arbetar som ett dotterbolag till finska TM System OY och fungerar som ett marknadsinriktat försäljningsbolag.
TM System OY, som Jouko Salmela driver, är basen i verksamheten och har funnits sedan början av 70-talet. TM System AB finns i Nacka och har som uppgift att marknadsföra och leverera anläggningar för lufthantering till pappers- och cellulosaindustrin över hela världen. Hans Torlén har hela sitt yrkesverksamma liv arbetat inom pappers- och massaindustrin och innan starten av företaget kom han närmast från företaget Leckner i Jönköping.
– TM System arbetar mycket med torkprocessen inom pappers- och cellulosaindustrin och ett stort område är torkkåpor och värmeåtervinningssystem. Dels används överskottsenergin åter i processen som torkluft men även varmvatten och ventilationsluft för att värma den återvunna energin. Vi gör all form av lufthantering i dessa processer och som kuriosa kan vi nämna att vi har levererat flera maskinsalsventilationer till Kina.
Ventilationsanläggningen, som är en av de största enskilda ventilationssystemen i världen, levererades till företaget Gold East Paper i staden Dagang. Sverige är en av de viktigaste marknaderna, men man har även pågående projekt i Finland, Kina, Korea och Polen. Systerbolag finns ibland annat Kina och Kanada och i Finland finns en egen tillverkningsenhet för nyckelkomponenter.

Rengör under full drift
Helt nyligen har TM System förvärvat rättigheten till en produkt som är patenterad i ett 25-tal länder världen över. Det är en produkt som de har köpt av det svenska företaget BSP Cleaning System AB. Produkten rengör pappersvalsar och viror under drift.
– Om det hamnar avlagringar och smuts på dessa kan det innebära kvalitetsförsämringar och produktionsminskning av pappret. Då produkten rengör valsar och viror under pågående drift krävs det inget kostsamt stillestånd av pappersmaskinen.
Det existerar konkurrerande produkter, men inga som är lika effektiva som TM Systems nya produkt. Man har redan påbörjat marknadsföringen samt informerat sina agenter runt om i världen. I Sverige finns redan installerade anläggningar på 29 referensställen. Man kommer även att titta på ett antal alternativa tillverkningsplatser, främst i Sverige och i Finland.
– Vid Pulp & Paper Mässan i Helsingfors, som hölls vecka 22, fick vi mycket bra respons på vår produkt. Vår satsning under de närmaste åren kommer att bli mycket intensiv, samtidigt fortsätter de andra delarna inom vår verksamhet. Framtiden ser mycket spännande ut för oss på TM System och vi har genom denna produkt tillsammans med vår andra verksamhet stärkt våra positioner ytterligare på marknaden.

TM System AB

Bransch:
Industri / Tjänster

Telefon: 08-7185050
Fax: 08-7180007

Adress:
TM System AB
Box 4010
13104 Nacka

| 13 SENASTE FÖRETAGEN